zoner.sk   |   regZone.cz   |   slovaknet.sk   |   inShop.sk   |   inMail.sk   |   Interval.cz   |   ZonerPress.sk   |   inPage.sk   |   Zonerama.sk
prihlásenie k účtu
novinky

7. 8. 2019
UPGRADE Bol urobený upgrade systému na Debian 10 Buster.
10. 1. 2019
UPGRADE Novo je predvolená verzia PHP 7.3.
8. 10. 2018
UPOZORNENIE: 9.10.2018 dôjde k presťahovaniu servera do nového dátového centra. Očakávaný výpadok cca hodina.
archív
odporúčaná knihaMySQL profesionálne
Optimalizácia pre vysoký výkon
712 strán, cena 26,79 €

kúpiť
faq

1. Ako sa pripojím na serveri www.php5.sk k databáze MySQL?
2. Ako umiestnim svoje stránky na server?
3. Aké údaje použiť pri pripojení pomocou FTP klienta?
4. Čo znamená nápis nibiru.zarea.net?
5. Nezobrazujú sa mi správne diakritické znaky, čo s tým?
6. Hodnota premennej odoslanej cez formulár alebo v url odkazu je prázdna, prečo?
7. Prečo sa mi zobrazuje zlá diakritika u dát načítaných z databázy?
8. Kde zistím konkrétne nastavenie a verzie (databázy, php, moduly ,...) serveru php5.sk?
9. Ako správne odoslať e-mail zo servera PHP5.sk?
10. Čo s problémami pri práci s FTP na serveri PHP5.sk?
11. Prečo sa mi nezobrazujú chybové hlásenia?
12. Ako sa pripojiť k serveru PHP5.sk cez SSH?
13. Mám iný problém, čo robiť?

1. Ako sa pripojím na serveri www.php5.sk k databáze MySQL?

Pre pripojenie k databáze vo svojich skriptoch sa môžete inšpirovať napríklad nižšie uvedenou funkciou, kde najdôležitejší je asi fakt, že k MySQL sa môžete pripojiť len lokálne.

function connect() {
  return new PDO(
    'mysql:host=localhost;dbname=<NAZEV_DATABAZE>',
    '<LOGIN>',
    '<HESLO>',
    array(
      PDO::MYSQL_ATTR_INIT_COMMAND => "SET NAMES utf8",
      PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
      PDO::ATTR_PERSISTENT => false
    )
  );
}

// POUŽITÍ:
try {
  $dbh = connect();

  $handle = $dbh->prepare(
    'SELECT username FROM users WHERE id = ? OR username = ?'
  );
  $handle->bindValue(1, 10, PDO::PARAM_INT);
  $handle->bindValue(2, 'Petr Novak');
  $handle->execute();

  $result = $handle->fetchAll(PDO::FETCH_OBJ);

  foreach ($result as $row) {
    echo $row->username;
  }
} catch (PDOException $e) {
  echo $e->getMessage();
}

Druhou možnosťou je pripojenie cez webové rozhranie phpMyAdmin na adrese http://nibiru.zarea.net/sqladmin.

2. Ako umiestnim svoje stránky na server?

Pomocou FTP klienta nahrajte svoje stránky do adresára public_html/. FTP klientov existuje veľké množstvo - na platforme Windows sú to napríklad CuteFTP, WinFTP a ďalšie. Využiť možno aj Total (Windows) Commander. Ak chcete meniť práva súborov, použite FTP klienta Filezilla. Na Linuxe a ďalších platformách je niekoľko FTP klientov priamo súčasťou operačného systému - odporúčame napríklad ncftp alebo mc, z grafických potom napríklad gftp.

Dôležité: Je potrebné pomenovať úvodnú stránku ako index.html (index.htm) alebo index.php (presne takto, záleží aj na veľkosti písmen). Po prihlásení k FTP serveru uvidíte okrem priečinka public_html aj zložky dáta, log a tmp. Toto sú zložky systémové, nemáte práva ich mazať a tiež nemôžete na tejto urovni vytvárať akékoľvek súbory či adresáre (to môžete len v priečinku public_html).

3. Aké údaje použiť pri pripojení pomocou FTP klienta?

Uvažujme, že ste si zaregistrovali doménu test.php5.sk.

Login: sktest (alebo všeobecne tld+doména, kde tld je Top Level Domain - doména najvyššej úrovne)
Heslo: ak si ho nezmeníte v administrácii domény, potom vám príde e-mailom spolu s potvrdením o vytvorení domény, upozorňujeme, že heslo je zhodné pre vstup do webovej administrácie domény aj pre spojenie s FTP serverom.
Server: test.php5.sk (príp. IP adresa 217.198.115.56)

4. Čo znamená nápis nibiru.zarea.net?

Ak sa vám objavuje tento nápis namiesto vašich stránok, nastala pravdepodobne jedna z nižšie uvedených situácií. Uvažujme, že máme opäť zaregistrovanú doménu test.php5.sk:

  • zadali ste neexistujúci názov domény (napr. http://test.php5.sk, ak je test.php5.sk voľná)
  • Vaša doména (virtual host) ešte nie je aktívna, doména bude aktívna najneskôr do 15 minút od potvrdenia registrácie

5. Nezobrazujú sa mi správne diakritické znaky, čo s tým?

Na začiatku každého skriptu je potreba poslať serveru hlavičku s informáciou o tom, aké kódovanie vo svojich skriptoch používate. Hlavičku (všeobecne) je nutné poslať ako prvú pred akýmikoľvek tlačiteľnými znakmi! V opačnom prípade nastane chyba.

Nasledujúci príklad ukazuje použitie kódovania utf-8 (pre kódovanie vo Windows použite charset = windows-1250):

<?php
Header("Content-Type: text/html; charset=utf-8");
?>

<html>
<head>
</head>
<body>
  Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
</body>
</html>

6. Hodnota premennej odoslanej cez formulár alebo v url odkazu je prázdna, prečo?

Na serveru PHP5.cz je defaultně nastavena interní proměnná PHP register_globals na Off, to znamená, že k proměnným z url a formulářů lze přistupovat pouze přes superglobální proměnné $_POST (pro proměnné odeslané přes forumálř) a $_GET (pro proměnné odeslané přes url odkazu), např.:

<?php

 $jmeno = $_POST['jmeno'];

 $id = $_GET['id'];

?>

7. Prečo sa mi zobrazuje zlá diakritika u dát načítaných z databázy?

Databázový server MySQL 5.1.x má prácu s kódovaním podstatne vylepšenú (používané kódovanie možné nastaviť pre server, databázu, tabuľku i stĺpec, vo starších verziách to šlo len pre server), ale tieto zmeny je ale treba brať do úvahy

Na začiatku spojenia s MySQL je potrebné serveru povedať, v akom kódovaní bude prebiehať následná komunikácia, a to napr. príkazom:

mysql_query("SET NAMES utf8");

pre výstup v UTF-8. Viac podrobností oficiálnych stránkach MySQL.

8. Kde zistím konkrétne nastavenie a verzie (databázy, php, moduly ,...) serveru php5.sk?

Všetky potrebné informácie môžete zistiť z výstupu php funkcie phpinfo(), spustite si napríklad nasledujúci skript vo vašom domovskom adresári:

<?php
  phpinfo();
?>

9. Ako správne odoslať e-mail zo servera PHP5.sk?

Na serveri php5.sk je povolená funkcia mail(), e-maily preto posielajte touto cestou.

10. Čo s problémami pri práci s FTP na serveri PHP5.sk?

Je nutné si najprv uvedomiť, že server PHP5.sk beží na operačnom systéme LINUX (konkrétne Debian). Ak sa stretávate s týmto operačným systémom prvýkrát, nie je na škodu si o ňom niečo prečítať, napr v Učebnicu Linuxu na serveri www.abclinuxu.cz. Hlavnú pozornosť venujte časti o právach súborov. Neznalosť tohto pojmu je jedným z najväčších zdrojov chýb na našom serveri.

Pri práci so súbormi na serveri PHP5.sk je dobré používať kvalitného FTP klienta, ktorý vie meniť práva súborov a adresárov, či zobrazovať skryté súbory. Pokiaľ chcete predísť problémom, nepoužívajte ako FTP klienta Internet Explorer, ten bol vyvinutý skôr ako prehliadač, ale napríklad program Filezilla, či iné kvalitných FTP klientov pre operačný systém Windows.

Ak máte stále problémy s prístupom na FTP, môžete použiť webové rozhranie pre FTP prístup na adrese http://nibiru.zarea.net/net2ftp.

11. Prečo sa mi nezobrazujú chybové hlásenia?

Výpis chýb je defaultne na serveri PHP5.sk vypnutý. Ak chcete pri vývoji chyby vypisovať, vytvorte si v adresári public_html súbor .htaccess a do neho vložte nasledujúce riadky:

php_flag display_errors on
php_value error_reporting 6143

Ak už Vaše stránky jedou v ostrej prevádzke, tieto riadky zmažte, príp zakomentuje.

12. Ako sa pripojiť k serveru PHP5.sk cez SSH?

Login a heslo pre pripojenie cez SSH je zhodné s vašim FTP loginom a heslom. Adresa servera pre pripojenie je ssh.php5.sk (príp. sftp.php5.sk).

13. Mám iný problém, čo robiť?

Ak máte problém, s ktorým si neviete rady a nedostali ste na neho odpoveď vo fóre, použite formulár technickej podpory servera PHP5. Ak nie ste v PHP priamo odborníci, nie je na škodu, keď si prečítate niektorú knihu či seriál o PHP, napr 100. dielny seriál o PHP na www.linuxsoft.cz. Najrozsiahlejšieho pomocníka PHP nájdete na www.php.net.